Support:
70 27 64 65

Hej! Vi kan se at du bruger en ældre version af Internet Explorer. På grund af den måde denne browser er bygget op, så vil der forekomme nogle præsentationsfejl på vores side. Vi kan anbefale at opdatere, eller skifte til en nyere browser.

Teledok – telefoniløsning med integration til ALLE lægesystemer

Teledok – din skræddersyede telefonløsning

Brugervenlig telefoni, der gør hverdagen nemmere for alle i din praksis.

 • Lave driftsomkostninger
 • Øget produktivitet
 • Hurtigt overblik over antallet af kald i kø, tilgængelige læger m.m.
 • Patienterne får relevant information samt bedre og hurtigere service
 • Følger automatisk lægens hverdag og intelligent tilretter systemet herefter
Se mere her

Du kan få løsningen som:

Egen løsning
Der opsættes en call-server/IVR-server på din adresse. Brugerne kan både benytte IP telefoner samt digitale telefoner. Denne løsning kan bl.a. være en fordel der, hvor kunden kun har kabling til digitale telefoner.


Egen ”Hosted løsning”

Der opsættes en call-server/IVR server på din adresse eller dit datacenter. Brugerne kan afhængigt af anlæggets fysiske placering benytte IP telefoner samt digitale telefoner. Denne løsning kan bl.a. være en fordel der, hvor du ønsker at dele samme løsning mellem flere lægehuse.


Cloud løsning
Der opsættes IKKE en call-server/IVR-server på din adresse, men en IP netcom Cloud. Brugerne kan kun benytte IP-telefoner. Denne løsning kan være en fordel ved et mindre lægehus, hvor du ikke ønsker egen løsning. Løsningen er placeret i et sikret hostingcenter og deles mellem flere lægehuse.

 

Du kan se nogle af vores praksis referencer ved at klikke her.

Du kan vælge følgende moduler til Teledok løsningen:

CPR-nummer

Ved opkald til praksis kan patienten let indtaste CPR-nummer i telefontiden.

Det opsamlede CPR-nummer overføres til praksissystem, og du skal derfor ikke bruge unødig tid på søgning af CPR-nummer. CPR-nummeret bliver præsenteret inden kaldet tages, men kan også indhentes til systemet mens samtalen er i gang.

 

Indvalg

Når patienterne ringer til lægehuset, bliver de mødt af en indvalgsmenu, der giver dem mulighed for at vælge deres foretrukne læge. Menuen er interaktiv og der nævnes kun de læger, der er til stede den pågældende dag. Hvis en læge f.eks. er på ferie, kan dette læses op sidst i indvalgsmenuen, således patienten kan vælge om patienten vil tale med en anden læge eller ringe igen efter lægens ferien.

Hvorvidt en læge er tilstede den pågældende dag eller ej, kan aktiveres fra lægens telefon, eller fra en central telefon i receptionen. Lægens tilstedeværelse/fravær aktiveres nemt via et enkelt tryk på en knap og en lysindikering viser løbende status herpå.
Modulet anvendes typisk i lægernes telefontid.

 

Vagt

Sekretæren vælger ubesværet den læge, der har vagten den pågældende dag. Hvis vagten er tilknyttet lægehuset, viderestilles der til lægens mobiltelefon. Hvis vagten er en ekstern læge, henvises der til denne læges telefonnummer.
Modulet anvendes typisk udenfor lægehusets normale åbningstid.

 

Kalender

Kalendermodulet giver mulighed for at henvise til andre lægehuse mv. via en kalender, samt til flere forskellige lægehuse den samme dag.

Kalendermodulet tager højde for f.eks. ferier så ingen i lægehuset manuelt skal tænke på at omstille telefonen. Kalendermodulet kan kører i 2 forskellige modus: manuel og automatisk. Er det manuelle modus valgt kan den automatiske kalender overstyres fra telefonen.

 

Kø-styring

Du kan begrænse din egen telefonkø til en ønsket størrelse, der effektivt og enkelt sikrer at en patient ikke kommer til at vente forgæves på at komme igennem. Samtidigt sikrer systemet, at patienter, som allerede har valgt en bestemt læge, bliver retfærdigt dirigeret over i en anden telefonkø, hvis lægen får en akut henvendelse.

Kø-styringsmodulet giver desuden mulighed for en trinvis nedtrapning af telefonkøen mod den enkelte læge. Dette foregår via en tidsprofil, der automatisk reducerer køren mod slutningen af telefonkonsultationstiden i flere steps. Dette sikrer, at du er klar til den enkeltes normale konsultationstid og patienterne i venteværelset ikke skal vente indtil du er færdig med telefonkonsultation.

 

Queue-manager

Queue-manager installeres på den enkeltes PC. Queue-manager er displayet på en lille del af skærmbilledet, men du kan frit vælge, om du ønsker den vist eller ej. Det gør du med et enkelt tastetryk.

Queue-manager giver:

 • Mulighed for CPR-opslag
 • Overblik over ventende kald mod den enkelte læge
 • Viser hvorvidt den enkelte læge er aktivt indkoblet
 • Viser om lægens automatiske kø-begrænsning er aktiveret.
 • Mulighed for at du kan lave udgående kald ved blot at markere det ønskede nummer (f.eks. på www.krak.dk) og trykke en tastekombination på PC-tastaturet.
 • Hurtigt en visuel status samt kø-antal på alle læger.
 • Andre personer i huset mulighed for at aflaste ventende kald ved blot at trykke med musen på en knap under den enkeltes kø.

Online Support

Support Support

Software

Software Software